home EN
我要当模特/艺人
经纪 > 艺人

谢安诗 Anshi Xie

1998年12月14日出生于深圳,BIU组合成员,团内rap舞蹈担当。

Copyright © 2014 Huayi Brothers Fashion Group. All Rights Reserved.
沪ICP备11007875号
wc 310100103554